Łódzki rynek nieruchomości

Raport „Łódzki Rynek Nieruchomości 2015” prezentuje potencjał i perspektywy trzech głównych sektorów nieruchomości komercyjnych: biurowego, handlowego i magazynowego. Raport ten powstał dzięki współpracy władz miasta z międzynarodową firmą doradczą Colliers International.

Raport „Łódzki Rynek Nieruchomości 2015” prezentuje potencjał i perspektywy trzech głównych sektorów nieruchomości komercyjnych: biurowego, handlowego i magazynowego. W każdym z tych sektorów poddano analizie istniejącą i planowaną podaż nieruchomości, popyt na nie, stawki czynszów oraz obliczono wskaźniki pustostanów. A uzyskane wyniki porównano z danymi z innych miast.

Zdaniem autorów raportu, Łódź jest miastem dużych możliwości. Dzięki centralnej lokalizacji i polepszającej się infrastrukturze komunikacyjnej ma coraz lepsze połączenia z innymi miastami nie tylko w Polsce, ale i Europie. Wśród znaczących inwestycji infrastrukturalnych raport wymienia budowę nowego dworca kolejowego, rozbudowę sieci drogowej i rozwój siatki połączeń lotniczych.

Atutem Łodzi są też liczne uczelnie wyższe, rozwój regionu i dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowej i magazynowej.

Wszystko to buduje pozytywny wizerunek Łodzi jako centrum biznesowego i sprawia, że inwestorzy doceniają jej perspektywiczne możliwości.

Łódź jest jednym z sześciu największych regionalnych rynków biurowych w Polsce. Na koniec trzeciego kwartału 2015 r. podaż nowoczesnej powierzchni biurowej wynosiła bowiem ok. 230 tys. m2. A atutami łódzkiego rynku biurowego jest m.in. dostępność wolnej powierzchni i stosunkowo niskie stawki czynszów, które w ostatnim roku wynosiły od 11 euro/m2 do 13 euro/m2 miesięcznie.

Jeśli chodzi o centra handlowe, to aglomeracja łódzka z ponad 493 tys. m2 powierzchni handlowej zajmuje szóste miejsce w Polsce. Dysponuje 13 obiektami, w tym jeden – Manufaktura – jest największym centrum handlowym w kraju. W planach zaś jest rozbudowa jednego centrum i budowa trzech nowych.

Natomiast zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w regionie łódzkim na koniec trzeciego kwartału 2015 r. wynosiły 980 tys. m2, a niebawem powiększą się o kolejne 31 tys. m2. Przy czym obiekty magazynowe skoncentrowane są w Łodzi (26,8% całkowitych zasobów regionu), Piotrkowie Trybunalskim (24,1%) i Strykowie (31,4%).

Autorzy raportu prezentują również założenia programu Nowe Centrum Łodzi – największego wyzwania urbanistycznego w historii miasta. Zgodnie z projektem, na 90-hektarowym obszarze w pobliżu nieczynnej elektrowni EC1 i dworca Łódź Fabryczna powstanie nowa strefa wielkomiejska, pełniąca m.in. funkcję kulturalnego centrum. „Ten śmiały projekt będzie urbanistycznym wehikułem czasu, w którym historia i nowoczesność przenikają się, tworząc jednolitą substancję miejską – ikonę na kulturalnej i inwestycyjnej mapie Europy” – czytamy w raporcie.

Źródło:uml.lodz.pl